Header Adresa

Novelizováno nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.

Problematiky školství se týká v § 5 (platový tarif):

Odst. 1 pro nepedagogické pracovníky
(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.

Odst. 2 pro pedagogické pracovníky
(6) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

S tím souvisí i změna příloh pro stupnici platových tarifů:

Nová příloha č. 1 pro nepedagogy (zvýšení platů).

Změněná příloha pro pedagogy (výše platů zůstává stejná, nově se však jedná o přílohu č. 6).

Datum přidání: 2017-06-19

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.