Header Adresa

Národní a mezinárodní databáze šetření PISA 2015 A TIMSS 2015


Česká školní inspekce zveřejňuje národní a mezinárodní databáze, české verze dotazníků a další související dokumenty mezinárodních šetření PISA 2015 a TIMSS 2015.

Mezinárodní databáze - s ohledem na velikost datových souborů zde uvádíme pouze link na mezinárodní stránky projektu PISA, kde jsou datové soubory dostupné (http://www.oecd.org/pisa/data/2015database/)

Mezinárodní databáze - s ohledem na velikost datových souborů zde uvádíme odkaz na mezinárodní stránky projektu TIMSS, na kterých jsou datové soubory dostupné (https://timss.bc.edu/timss2015/international-database/index.html)

Datum přidání: 2017-06-19

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.