Header Adresa

Výzvy č. 077 a 078 "Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování" - operační program zaměstnanost (MPSV)


Uveřejňujeme stanovisko projektového manažera k oprávněnosti žadatelů a partnerů, ze kterého vyplývá, že v projektech z daných výzev mohou být i školská zařízení pro zájmové vzdělávání. „Vzhledem k faktu, že definice oprávněného žadatele je shodná s definicí oprávněného partnera, není důvod se obávat, že by postupování partnera dle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, mimo aktivity projektu by bylo důvodem k vyřazení žádosti. Na druhou stranu konkrétně středisko volného času (na rozdíl od školní družiny a školního klubu) nemůže vydat Potvrzení o kapacitě školních družin a klubů při ZŠ s 1. stupněm, a tedy naplnit primární důvod, aby se stalo oprávněným parterem v projektu.“...............

Datum přidání: 2017-06-12

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.