Header Adresa

Pokyny pro hlášení táborů 2017


V případě, že organizace využívá dotaci MŠMT nebo její část na pořádání dětských táborů, je povinna zaslat elektronicky odboru pro mládež MŠMT seznam všech z dotace podpořených táborů. Seznam zašlete nejpozději do 15. 6. 2017 na e-mailovou adresu Dotace.Mladez@msmt.cz v požadované struktuře - viz tabulka (ideálně ve formátu xls). Jedná se o dotace v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2017.

Datum přidání: 2017-06-12

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.