Header Adresa

Věstník MŠMT 05/2017


Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 5/2017 (76 s.)
Část oznamovací 
- Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích 
- Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávání podle školního vzdělávacího programu zaměřeného na kybernetickou bezpečnost zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie 
- Tituly učebnic a učebních textů pro základní vzdělávání, schválených MŠMT 
- Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2016/2017

Datum přidání: 2017-05-29

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.