Header Adresa

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání od 1. 9. 2017


MŠMT vydává Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2017. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vydala dne 3.května 2017 Opatření, kterým se v souladu s § 4 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Změna se týká výuky plavání, které bude od školního roku 2017/2018 zařazeno mezi závazné očekávané výstupy.

Datum přidání: 2017-05-24

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.