Header Adresa

Výsledky didaktických testů žáků již školy znají, výsledky písemných prací budou znát do začátku ústní zkoušky žáka


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání dnes zpřístupnilo ředitelům středních škol výsledky didaktických testů z jarního zkušebního období společné části maturitní zkoušky 2017. Ředitelé škol mají, v souladu s maturitní vyhláškou, sdělit výsledky žákům nejpozději následující pracovní den, tedy 16. května 2017. Žáci si mohou nechat výsledek didaktického testu zaslat e-mailem přes výsledkový portál žáka, kde spolu s výpisem výsledků didaktických testů obdrží také tzv. ohodnocený záznamový arch. Výsledky písemné práce z konkrétního předmětu musí být Centrem předány řediteli kmenové školy do začátku ústní zkoušky příslušného žáka z tohoto předmětu, nejpozději však 29. května 2017. Ředitel školy následně bez zbytečného odkladu sdělí výsledek žákům. V případě, že má žák závažné pochybnosti o správnosti svého výsledku některé zkoušky nebo dílčí zkoušky, má ze zákona právo podat tzv. žádost o přezkum. Pravidla pro podání a vyřizování žádostí se liší podle toho, o jakou zkoušku se jedná a k podání je potřeba využít formulář žádosti. Žádosti o přezkum výsledku maturitní zkoušky se neposílají do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Centrum není instituce, která žádosti vyřizuje.

Datum přidání: 2017-05-22

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.