Header Adresa

ČŠI nabízí školám přehledné reporty


Česká školní inspekce v rámci metodické podpory škol směřující ke zvyšování kvality vzdělávání a s důrazem na podporu propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením školy nově nabízí mateřským, základním a středním školám k využití tiskové sestavy – reporty, které poskytují detailnější přehledné informace o vybraných aspektech vzdělávání v dané škole a také souhrnné informace pro porovnání se situací ostatních škol stejného druhu v rámci daného kraje i celé České republiky. S účinností k 11. květnu 2017 tak mají mateřské, základní a střední školy v informačním systému České školní inspekce InspIS DATA k dispozici následující sadu reportů: 

Kriteriální hodnocení školy (MŠ, ZŠ, SŠ) 
Materiální a prostorové podmínky školy (MŠ, ZŠ, SŠ) 
Výsledky testování prováděného Českou školní inspekcí

Datum přidání: 2017-05-15

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.