Header Adresa

Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) zveřejňuje v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů seznam schválených kvalifikačních a hodnotících standardů profesních kvalifikací. 

Pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se jedná o: 
Specialista v oblasti environmentální výchovy 
Koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií 
Metodik prevence sociálně patologických jevů 
Instruktor u poskytovatele praktického vyučování 
Viz Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 3-4/2017

Datum přidání: 2017-05-01

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.