Header Adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předkládá návrhy na novely vyhlášek především v souvislosti s novelou školského zákona (zákon č. 101/2017 Sb.)


Změna vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů 
Ve vyhlášce o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky se u žáků plnících povinnou školní docházku v zahraničí upravuje způsob, kterým budou zákonní zástupci dokládat plnění povinné školní docházky; dále se vytváří předpoklady pro zpřístupnění plavání žákům základních škol. 

Změna vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů 
Ve vyhlášce o krajských normativech se upravuje normativ na individuálně předškolně vzdělávané dítě. 

Změna vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 
Ve vyhlášce o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou se provádí změny v návaznosti na změnu školského zákona a dále se upravují podmínky konání maturitní zkoušky osobami, které se vzdělávaly v zahraničí, a problematika uchovávání dokumentace o maturitní zkoušce. 

Změna vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 
Ve vyhlášce o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání se provádí úpravy v návaznosti na změnu školského zákona.

Datum přidání: 2017-04-25

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.