Header Adresa

Novela vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů


Ruší se věta v § 2 odst. 2 vyhlášky.

§ 2
Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje
stupně středního vzdělání s výučním listem
(1) Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška.
(2) Pro písemnou zkoušku stanoví ředitel školy nejméně 3 témata, z nichž si žák jedno téma zvolí. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.

Datum přidání: 2017-04-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.