Header Adresa

Zákon 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů


Hlavní změny: 

§ 20 ŠZ 
Přijímací zkoušky pro žáky – cizince 

§ 22a 
Práva pedagogických pracovníků 

§ 22b 
Povinnosti pedagogických pracovníků 

§ 57 
Spolupráce škol se zaměstnavateli 

§ 111a 
Organizace činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání 

§ 161 až § 162 
Financování mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a školních družin 

POZOR! Trojí účinnost právních norem v novele zákona: 1. září 2017 1. září 2018 1. září 2020

Datum přidání: 2017-04-12

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.