Header Adresa

Novela nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky


Novela reaguje na směrnici Komise (EU) 2015/2116 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o benzisothiazolinon.".

Datum přidání: 2017-04-03

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.