Header Adresa

Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje metodický materiál k nastavení pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s poruchou autistíckého spektra ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví a nastavení systémové metodické podpory a práce s rodinou a školou či školským zařízením. Dne 21. března 2017 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy metodický materiál s názvem „Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví. Nastavení systémové metodické podpory a práce s rodinou a školou či školským zařízením“. Materiál je samostatnou přílohou č. 22 dokumentu MŠMT „Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže“ č. j.: 21291/2010-28. 

Materiál obsahuje: 
• charakteristiku PAS, 
• specifika chování žáků s PAS, 
• příčiny vzniku problémových situací u žáků s PAS, 
• pravidla předcházení rizikových situací, 
• příklady dobré či špatné praxe, 
• spolupráci na úrovni škola – rodič - odborní pracovníci,
• doporučený postup školy pro prevenci projevů rizikového chování, 
• doporučení na zajištění bezpečnosti a zdraví - školní řád - krizový plán. 

Samostatnou přílohou je návrh struktury a obsahu formuláře „Krizový plán pro případ předcházení vzniku problémových situací u žáků s PAS ve školách či školských zařízení“. 

Metodický materiál je jedním z dílčích opatření plynoucích z Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin, který vzala vláda České republiky na vědomí dne 8. února 2016.

Datum přidání: 2017-03-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.