Header Adresa

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce


MŠMT zveřejňuje aktualizovanou informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce. 
Informace nahrazuje stávající Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce, č. j.: MSMT–10670/2014 ze dne 10. 7. 2014, které je vzhledem k vydání novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a novely vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, již neaktuální a s novou právní úpravou nekoresponduje. 
Informace uvedené v novém materiálu mají sloužit jako metodická pomoc pro základní školy k organizaci zápisů k povinné školní docházce, jejichž součástí může být orientační posouzení školní připravenosti, respektive schopností a dovedností dítěte v oblastech stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (očekávaných výstupů vzdělávacích oblastí, které lze v průběhu zápisu orientačně posoudit a zajistit tak optimální průběh zápisů k povinné školní docházce. 
Cílem poskytnutí uvedených informací je přispět k celkově vyšší úrovni a kvalitě prováděných zápisů dětí k povinné školní docházce. Vlivem působení jednotlivých škol na zákonné zástupce dítěte při zápisu k povinné školní docházce je pak možné předpokládat i snížení počtu odkladů povinné školní docházky. Materiál shrnuje právní vymezení současného stavu legislativy, popis postupu k řešení situace a dále stanovuje požadavky tak, aby ředitelé základních škol zajistili pro realizaci zápisů optimální podmínky.

Datum přidání: 2017-03-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.