Header Adresa

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek


Nový zákon nahradil zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými, který lze pokládat za zastřešující právní úpravu v protidrogové oblasti. Tento zákon upravuje opatření k ochraně před škodami působenými užíváním návykových látek a působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při přijímání a provádění opatření podle tohoto zákona.

Datum přidání: 2017-03-13

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.