Header Adresa

Ombudsmanka vydala Doporučení k rovnému přístupu k povinné školní docházce


Doporučení vyhodnocuje nejčastěji používaná kritéria, na základě kterých ředitelky a ředitelé škol rozhodují o přijetí k základnímu vzdělávání. Nedílnou součástí doporučení je i bližší pohled na procesní postup ředitelek a ředitelů škol při samotném rozhodování o tom, které dítě přijmou či odmítnou. 

Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce 
Obsah 
A. Úkoly veřejné ochránkyně práv 
B. Úvodní slovo 
C. Slovníček pojmů 
D. Shrnutí doporučení 
E. Text doporučení 
E.1 Právo na vzdělání a rovný přístup k němu 
E.1.1 Antidiskriminační zákon 
E.1.2 Školský zákon 
E.2 Volba základní školy 
E.2.1 Rozpory mezi zákonnými zástupci 
E.2.2 Děti umístěné v ústavních zařízeních 
E.2.3 Jiné formy péče o dítě 
E.3 Vymezení školského obvodu, jeho výhody a problémy 
E.4 Sběr informací o dětech a zákonných zástupcích 
E.5 Řízení o (ne)přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
E.5.1 Rozhodnutí o přijetí 
5.2 Rozhodnutí o nepřijetí 
5.3 Předvídatelnost 
E.6 Kritéria využívaná v řízení o (ne)přijetí k základnímu vzdělávání 
E.6.1 Trvalý pobyt ve školském obvodu 
E.6.2 Test školní zralosti 
E.6.3 Členství ve sportovním klubu spolupracujícím se školou 
E.6.4 Pořadí přijetí přihlášky 
E.6.5 Sourozenec vzdělávající se ve stejné škole 
E.6.6 Dítě po odkladu školní docházky 
E.6.7 Absolvování mateřské školy či přípravné třídy při dané základní škole 
E.6.8 Vzdálenost bydliště / místa trvalého pobytu dítěte či rodičů od školy 
E.6.9 Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu 
E.6.10 Losování 
F. Závěr 
G. Použité zkratky právních předpisů

Datum přidání: 2017-03-13

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.