Header Adresa

MŠMT připravilo informační materiál k předškolnímu vzdělávání


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiál ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona. Jde o zavedení povinného roku předškolního vzdělávání, nárokovost mladších dětí na místo v mateřské škole a s tím související určení spádovosti zařízení. Materiál pomůže rodičům/zákonným zástupcům těchto dětí, učitelům i zřizovatelům v orientaci nově nastavených pravidel. 
Předškolní vzdělávání se od školního roku 2017/2018 organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nově pak nejdříve od věku dvou let. Od příštího školního roku budou moci být přednostně přijaty děti od čtyř let, od září 2018 od tří let a od září 2020 také děti od dvou let. MŠMT posílilo díky investičnímu programu kapacity předškolních zařízení. 

Povinný rok předškolního vzdělávání se týká: 
- všech dětí, které do konce srpna daného roku dosáhnou věku pěti let 
- jsou státními občany České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie a pobývají na území ČR déle než 90 dnů 
- dále se povinnost týká i cizinců pobývajících v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů 
- účastníků řízení o udělení mezinárodní ochrany 

Povinný rok předškolního vzdělávání lze plnit pravidelnou docházkou do mateřské školy, a to souvislou čtyřhodinovou účastí. Dále je možné vzdělávat dítě individuálně, přičemž jej může vzdělávat doma rodič nebo může dítě navštěvovat jiné zařízení a do spádové mateřské školy přijde pouze na ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech podle RVP PV. Vzdělávat se může dále za určitých okolností v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální nebo v zahraniční škole na území České republiky. 
Co se týče individuálního vzdělávání, takto vzdělávané dítě se nezapočítává do nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a v případě jeho ukončení ze strany rodičů nebo školy, doporučuje MŠMT využít možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí zřizovatelem mateřské školy.

Datum přidání: 2017-03-13

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.