Header Adresa

MŠMT vydalo rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách, č. j.: MSMT-33648/2016-1


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) na základě § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje tento Rozvojový program.

Datum přidání: 2017-03-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.