Header Adresa

Vláda schválila povinnou maturitu ze tří předmětů


Povinná maturita z matematiky bude zavedena v dalších oborech. Na svém zasedání to dnes schválila vláda. 

Novelizace nařízení vlády zavádí povinnost tří zkoušek u dalších oborů středních odborných škol v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací soustavy s výjimkou skupiny oborů 53 Zdravotnictví, oborů vzdělání Sociální činnost v rámci skupiny oborů 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče a skupiny oborů 82 Umění a užité umění. 

Po schválení této povinnosti pro žáky gymnázií a lyceí od školního roku 2020/2021 loni v prosinci, vznikne tato povinnost i u dalších oborů vzdělání s výjimkou výše uvedených, a to od školního roku 2021/2022 (tedy poprvé od jarního zkušebního období 2022). U některých z oborů vzdělání bude nutné s plánovanou povinnou matematikou navýšit počet hodin výuky matematiky na nejméně 10 hodin po dobu vzdělávání (v týdenním přepočtu) v rámcových vzdělávacích programech. 

Na podporu úspěšného zavedení povinné maturity z matematiky se použijí následující nástroje:
- zavedení metodických kabinetů 
- podpora matematické gramotnosti na středních školách z OP VVV 
- revize rámcových vzdělávacích programů 
- reforma financování regionálního školství 
- další vzdělávání pedagogických pracovníků

Datum přidání: 2017-02-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.