Header Adresa

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 01-02/2017


Část normativní
Soustava republikových normativů pro rok 2017
Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2017 pro účely poskytování dotací soukromému školství
Příloha – Normativy neinvestičních výdajů soukromých škol pro rok 2017

Část metodická
Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2016

Část oznamovací
Informace o výběru žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
Pokyny pro zpracování výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2016
Pokyny pro zpracování výroční zprávy veřejných vysokých škol o hospodaření za rok 2016
Ztráta průkazu

Datum přidání: 2017-02-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.