Header Adresa

Vyhlášení výsledků rozvojového programu podpora vzdělávání cizniců ve školách (Č. J.: MSMT-24632/2016)


MŠMT vyhlašuje výsledky rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2017. 

Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí 
Modul B) Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí, žáků – cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců 
Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

Datum přidání: 2017-01-23

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.