Header Adresa

Stanovisko MŠMT k "pamlskové" vyhlášce


Nabízení a prodej potravin žákům do a po splnění povinné školní docházky Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, je prováděcím právním předpisem § 32 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 32 odst. 2 školského zákona je zakázána reklama, nabízení k prodeji nebo prodej potravin, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů. 

Konkrétní požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, stanoví vyhláška č. 282/2016 Sb. V té jsou také uvedeny výjimky z pravidla. Potraviny, které nesplňují požadavky stanovené touto vyhláškou, lze podle § 3 vyhlášky nabízet k prodeji nebo prodávat ve školách a školských zařízeních, jedná-li se mimo jiné o prodej v prostorách, ve kterých se uskutečňuje vzdělávání nebo se poskytují školské služby výhradně žákům po splnění povinné školní docházky a studentům.

Datum přidání: 2017-01-23

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.