Header Adresa

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.


Vkládá se nový § 9 Lesní školky.

Datum přidání: 2017-01-01

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.