Header Adresa

Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky


Vláda nařizuje podle § 78 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání M:

1. 78-42-M/01 Technické lyceum
2. 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
3. 78-42-M/03 Pedagogické lyceum
4. 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
5. 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum
6. 78-42-M/06 Kombinované lyceum

Datum přidání: 2017-01-01

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.