Header Adresa

Ministerstvo školství spustilo šablony pro střední a vyšší odborné školy


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo další dvě výzvy k předkládání žádostí o podporu formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony. Po mateřských a základních školách, pro které byly výzvy na šablony vyhlášeny v červnu letošního roku, mohou tento typ projektů s malou administrativní náročností realizovat nově i střední a vyšší odborné školy.

Datum přidání: 2017-01-01

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.