Header Adresa

Věstník MŠMT 12/2016


Část normativní
- Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních

Část oznamovací
- Směrnice, kterou se pro příspěvkové organizace a organizační složky státu v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy upravuje postup při provádění některých ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
- Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

Datum přidání: 2017-01-01

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.