Header Adresa

Ovoce do škol

Doplňující informace k projektu Ovoce do škol  

MŠMT se na přípravě projektu Ovoce do škol podílí společně s Ministerstvem zemědělství, Státním zemědělským intervenčním fondem, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí. Samotná realizace však plně spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Přehled schválených dodavatelů ovoce a zeleniny bude koncem ledna 2010 zveřejněn na webových stránkách www.szif.cz a poslouží školám, které mají o projekt zájem, ke snadné orientaci ve schválených dodavatelích.

Každá škola, která se chce projektu zúčastnit, si vybere jednoho schváleného dodavatele, k němuž se přihlásí. Tento dodavatel jí dodá produkty během celého školního roku. Pokud škola nebude s dodavatelem spokojena, nebo se z jiného důvodu rozhodne spolupráci s ním ukončit, může tak učinit s platností od dalšího školního roku. Od dalšího školního roku se škola rovněž může přihlásit k jinému dodavateli.

Podpora bude poskytována na tyto produkty:
- čerstvé ovoce a zeleninu, popřípadě balené čerstvé ovoce a zeleninu, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla
- balené ovocné a zeleninové šťávy, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla 

Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv může činit nejvýše 25 % celkového počtu produktů dodávaných do každé školy, s níž má dodavatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů v průběhu příslušného školního roku.
Každé balení ovocné a zeleninové šťávy a každé balení čerstvého ovoce a zeleniny musí být označeno nápisem „Ovoce do škol".

Školy by se na změnu stravovacích návyků žáků měly zaměřit především v rámci svých doprovodných opatření, a to jak ve výuce, tak při realizaci tematicky zaměřených akcí. Návrh těchto doprovodných opatření bude již brzy zveřejněn na webových stránkách MŠMT a rozeslán elektronicky do všech základních škol.
 

Datum přidání: 2010-01-22

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.