Header Adresa

Výsledky PISA 2015 - Úroveň patnáctiletých žáků ve vybraných gramotnostech


V období od konce března do poloviny dubna 2015 byl realizován další cyklus zjišťování úrovně přírodovědné, čtenářské a matematické gramotnosti patnáctiletých žáků v rámci mezinárodního projektu PISA, který je jednou z aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Datum přidání: 2016-12-12

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.