Header Adresa

Věstník MŠMT 11/2016


Část normativní
- Vyhlášení pokusného ověřování organizace, průběhu a ukončování vzdělávání ve víceletém gymnáziu, které je součástí činnosti Německé školy v Praze s.r.o. – zahraniční školy a gymnázia

Část oznamovací
- Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2016 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2016 (stanovených č.j. MSMT-659/2016)
- Oznámení o změně názvu organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Datum přidání: 2016-12-12

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.