Header Adresa

Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - školní rok 2016/2017


Od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Změny se týkají přihlášek ke střednímu vzdělávání ve školách všech zřizovatelů.

Tiskopisy naleznete: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v

Datum přidání: 2016-11-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.