Header Adresa

Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2017


V příspěvku je uveden text vyhlášení rozvojového programu včetně příloh ke stažení v textovém a tabulkovém formátu. Předmětný RP Podpora vzdělávání cizinců ve školách v sobě zahrnuje 3 moduly dříve samostatně vyhlašovaných rozvojových programů: Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí, Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí, žáků cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců a  Z ajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie.

Datum přidání: 2016-11-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.