Header Adresa

Vyhláška č. 462/2009 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot

462/2009


Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmotMinisterstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u


a)
jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b)
osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.

Stravné

§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši


a)
61 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)
93 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c)
146 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši


a)
61 Kč až 73 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)
93 Kč až 112 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c)
146 Kč až 174 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí


a)
28,50 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
b)
28,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
c)
30,70 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
d)
27,20 Kč u motorové nafty.

§ 5

Vyhláška č. 451/2008 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot, se zrušuje.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Ministr:

JUDr. Šimerka v. r.

Datum přidání: 2010-01-13

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.