Header Adresa

Věstník MŠMT 09-10/2016


Část normativní
- Směrnice, kterou se pro příspěvkové organizace a organizační složky státu v působnosti MŠMT upravuje postup při provádění některých ustanovení zákona č. 219 /2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Část oznamovací
- Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2016/2017
- Tituly učebnic a učebních textů schválených MŠMT
- Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech

Datum přidání: 2016-11-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.