Header Adresa

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání


MŠMT vydalo vyhlášku č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Podle nových pravidel bude přijímací řízení probíhat počínaje školním rokem 2016/2017. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášku vydává podle § 28 odst. 6, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.: Nová vyhláška nahradí dosavadní vyhlášku č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Datum přidání: 2016-11-02

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.