Header Adresa

Informace a doporučení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k individuálnímu vzdělávání žáků v ZŠ


Současná legislativní úprava umožňuje individuální vzdělávání na 1. i na 2. stupni ZŠ, a to podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2016. 
Předkládané informace a doporučení jsou pomůckou především pro školy, které mají malé nebo žádné zkušenosti se zavedením individuální formy vzdělávání nebo mají zkušenosti se zavedením individuálního vzdělávání na 1.stupni základní školy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo komentované znění § 41 školského zákona a metodická doporučení, která vznikla na základě dlouholetého pokusného ověřování.

Datum přidání: 2016-10-17

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.