Header Adresa

Vyhláška č. 459/2009 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010

459/2009


Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010


Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2010 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Vyhláška č. 417/2008 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009, se zrušuje.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Ministr:

Ing. Janota v. r.

Příloha k vyhlášce č. 459/2009 Sb.Datum přidání: 2010-01-13

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.