Header Adresa

Potraviny, které lze nabízet k prodeji ve školách


Ministerstvo školství a Ministerstvo zdravotnictví vydali vyhlášku č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

Tato vyhláška upravuje požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, a dále stanovuje výjimky, za nichž lze v odůvodněných případech nabízet k prodeji nebo prodávat potraviny, které nesplňují požadavky stanovené touto vyhláškou, pokud se nejedná o nabízení k prodeji nebo prodej žákům do splnění povinné školní docházky. Tato vyhláška se nevztahuje na školní stravování podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Datum přidání: 2016-09-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.