Header Adresa

Změny v publikaci Rukověť mateřské školy pro školní rok 2016/2017


Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,

Dne 31. srpna 2016 vyšly ve Sbírce zákonů právní předpisy:
Novelizované Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (stupnice platových tarifů pro pedagogy a nepedagogy)
Novelizovaná vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání:
-          § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání = Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy
-          § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání = Péče o zdraví a bezpečnost dětí

Právní normy v publikaci Rukověť mateřské školy pro školní rok 2016/2017 byly aktualizovány k 1. 8. 2016. Zmíněné novely publikace proto neobsahuje.

Jestliže jste publikaci zakoupili a obrátíte-li se e-mailem na adresu: obchod@atre.cz, pošleme Vám publikaci v PDF souboru s barevně vyznačenými změnami.

Datum přidání: 2016-09-04

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.