Header Adresa

Novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů


Změny

§ 5 odstavec 3
 
Zaměstnanci, který je zaměstnancem školy nebo školského zařízení podle § 7 školského zákona, který není uveden v odstavci 9, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Příloha 3 = nepedagogičtí pracovníci

Příloha 9 = pedagogičtí pracovníci

Datum přidání: 2016-09-02

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.