Header Adresa

Tematická zpráva ČŠI Spolupráce základních škol s orgány sociálně-právní ochrany dětí, Čj.: ČŠIG-2908/16-G2


Obsah
1 Úvod  
2 Zaměření inspekční činnosti  
3 Zjištění  
3.1 Ohrožení žáci v základním vzdělávání  
3.1.1 Spolupráce základních škol s orgány sociálně-právní ochrany dětí  
3.1.2 Způsob řešení výchovných problémů a spolupráce se zákonnými zástupci  
3.1.3 Aktivity školy v podpoře ohrožených žáků  
3.1.4 Podmínky pro fungování sociálně-právní ochrany dětí  
4 Závěry  
4.1 Pozitivní zjištění  
4.2 Negativní zjištění  
5 Doporučení  
Seznam zkratek

Datum přidání: 2016-08-30

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.