Header Adresa

Seznam standardizovaných zkoušek


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Č.j. MSMT- 12823/2016

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech
Čl. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s čl. 18 odst. 3 přílohy k usnesení vlády ze dne 26. října 2015 č. 865, o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech.
Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí.
Čl. 3 Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Čl. 4 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 24195/2013 ze dne 24. července 2013, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek, publikované ve Věstníku MŠMT, sešit 10/2011, se zrušuje.

Ve stupni znalostí 1 jsou zařazeny zkoušky, jejichž absolvováním je prokázána úroveň znalostí odpovídající úrovni minimálně A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy) a rovněž zkoušky odpovídající úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy).
Ve stupni znalostí 2 jsou zařazeny zkoušky, jejichž absolvováním je prokázána úroveň znalostí odpovídající úrovni minimálně B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy) a rovněž zkoušky odpovídající úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy).
Ve stupni znalostí 3 jsou zařazeny zkoušky, jejichž absolvováním je prokázána úroveň znalostí odpovídající úrovni minimálně C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy) a rovněž zkoušky odpovídající úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy).

Datum přidání: 2016-08-30

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.