Header Adresa

Rámcový vzdělávací program pro PV


Opatřením ministryně se mění RVP PV s účinností od 1. 9. 2016.

Školy poskytující předškolní vzdělávání uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání nejpozději do 1. září 2017.

Datum přidání: 2016-08-30

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.