Header Adresa

Sdělení MŠMT – Jednotné zkušební schéma pro podzimní zkušební období 2016


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky profilové části Matematika+ pro podzimní zkušební období roku 2016.

Datum přidání: 2016-08-30

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.