Header Adresa

VĚSTNÍK MŠMT 07-08/2016


Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 07-08/2016 (68 s.)

Část oznamovací
- Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 24. 6. 2016, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 24. 6. 2016
- Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2016/2017
- Školní cena fair play
- Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
- Oznámení o ztrátě průkazu

Datum přidání: 2016-08-30

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.