Header Adresa

Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2016/2017


 MŠMT vydává přehled soutěží a přehlídek pro školní rok 2016/2017, které:

- vyhlašuje jako jediný vyhlašovatel (dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání); tyto soutěže jsou dále označovány jako soutěže typu A,
- vyhlašuje spolu s dalším vyhlašovatelem (případně s dalšími vyhlašovateli), který (kteří)
se na realizaci soutěže finančně podílí (dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb.); tyto soutěže jsou dále označovány jako soutěže typu B.

Datum přidání: 2016-08-17

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.