Header Adresa

Věstník MŠMT 05-06/2016

 
Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 05-06/2016 (100 s.)

Část oznamovací
- Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy,     
   základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2016/2017, č.j. MSMT-
   7896/2016-3
- Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
- Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2015/2016
- Oznámení o ztrátě razítka

Datum přidání: 2016-07-05

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.