Header Adresa

Novinky v předávání individuálních údajů ze školních matrik ZŠ pro podzim 2016


Novinky se týkají zejména budoucích změn ve vzdělávání a financování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kterým budou školskými poradenskými zařízeními nově přiznávána a školami poskytována podpůrná opatření (PO).

Tyto změny se již promítly ve školské legislativě platné od 1. 9. 2016, zejména v § 16 školského zákona, v nové vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která nahrazuje předešlou vyhlášku č. 73/2005 Sb., ve vyhlášce o krajských normativech (vyhláška č. 492/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky č. 197/2016 Sb.), i ve vyhlášce o dokumentaci škol a školských zařízení (vyhláška č. 364/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky č. 202/2016 Sb.). 

Datum přidání: 2016-06-28

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.