Header Adresa

Šablony pro MŠ a ZŠ I.


VÝZVY Č. 02_16_022 A Č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I. 

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha) v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 6. 2017. 

Přílohy: 
Vyzva_Sablony_MRR.pdf (486,13 KB) - Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) 
Vyzva_Sablony_Praha.pdf (486,05 KB) - Výzva č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha) 

Další dokumentace: 

Přílohy výzev: 
Priloha_c_1_Indikatory_sablony1.pdf (842,09 KB) 
Priloha_c_2_Hodnotici_kriteria.pdf (311,49 KB) 
Priloha_c_3_Prehled_sablon.pdf (1,30 MB) 
Priloha_c_4_Seznam_priloh_k_zadosti_o_podporu.pdf (217,79 KB) 

Příručka pro žadatele a příjemce: 
PpZP_zjednodusenych_projektu_v1.pdf (1,54 MB) 

Další přílohy: 
Seznam_kontaktnich_osob_pro_kraje_aktualizace.xlsx (217,49 KB) 
Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2015.xlsx (582,90 KB) 
Kalkulacka_indikatoru_final.xlsx (322,70 KB) 
Letak_sablony.pdf (295,19 KB) 
rozhodovaci_mapa_pro_sablony_ms_zs_web.pdf (177,82 KB) 
jak_na_sablony_web.pdf (205,23 KB) 

Video k výzvám: 
https://www.youtube.com/watch?v=7WCtfDmdBes&list=PLvzdjla2ilOCYuwBxQfxKvfrsihYq8GaP 

Vzory právních aktů: 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-pravni-akty 

IS KP14+: 
Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23.6.2016 
Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ Zjednodušené formy financování, verze pro výzvy 22,23. 
Příručku naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-system-2014.

Datum přidání: 2016-06-24

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.