Header Adresa

Vláda schválila reformu financování regionálního školství


Praha, 15. června 2016 - Vláda dnes schválila změny ve financování regionálního školství. Od roku 2019 tak školy nebudou financované pouze podle počtu žáků. Financování se bude odvíjet od počtu odučených hodin, který vyžaduje daný vzdělávací program. Maximální rozsah určí ministerstvo školství. Změny financování se dotknou mateřských, základních, středních škol a konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a školních družin, které zřizují kraje, obce nebo svazky obcí. „Plné dopady změn financování se projeví v rozpočtovém roce 2019. Konečné náklady zpřesní ministerstvo financí s ministerstvem školství společně poté, co započítá dopad stávajícího postupného narovnávání podfinancování a skončí jednání o rozpočtu 2017 (a výhled na 2018). Podstata změn spočívá v tom, poctivě říci, kolik vzdělání stojí. Tyto náklady jsou především náklady na učitele a další pracovníky. Vláda tak řeší situaci již nyní, když je ve shodě zvyšovat finance do školství, jak v roce 2017, tak 2018. Jak jsem avizovala již dříve, další systémové kroky jsou dohoda o síti mateřských a základních škol s obcemi, podpora společných mateřských, základních a svazkových škol i analýza oboru středních škol a jejich udržitelnosti do konce roku 2016," uvedla k reformě ministryně školství Kateřina Valachová. K tomuto kroku vedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zjištění řady nevýhod současného systému financování. Například střední školy byly závislé na počtu žáků a přijímaly často žáky bez dostatečných studijních předpokladů. Tito žáci pak měli problémy u maturity. Dalším vybraným problémem byl menší objem peněz na platy zaměstnancům v případě, že škola měla méně naplněné třídy. Nově se financování sjednotí. Ministerstvo školství určí, kolik peněz dostane konkrétní škola. Budoucí vládní nařízení přijímaná v souvislosti s touto reformou např. umožní dělení hodin matematiky pro zlepšení výuky tohoto předmětu.

Datum přidání: 2016-06-23

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.